Anja Kurent

Reci sebi “DA”!

Anja Kurent 2022.jpg

Integriteta je moj najvišji standard - harmonija intuicije, vrednost, misli in prepričanj, čustev ter dejanj. Uživam v sproščenosti, blagodejni tišini in miru. Sem zelo vedoželjne narave, senzitivna, optimistično naravnana, z veliko mero empatije. Srečo doživljam ob mojih srčnih ljudeh ter v doživetjih v naravi. Knjige so moje učiteljice. Moja radovednost je kot neusahljiv vrelec, ki skrbi za nova znanja in spoznanja. Vedno in znova.

Navdihujejo me iskrive oči zadovoljnih ljudi. Občudujem pristnost, avtentičnost, pogum in originalnost. Moje poslanstvo se udejanja v stiku z ljudmi, s katerimi se srečujem zasebno in že desetletje tudi poklicno.

Formalno izobrazbo, študij ter specializacijo iz Sistemske psihoterapije, sem pridobila na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani. Strokovno in neformalno znanje pa pridobivam na različnih seminarjih doma in v tujini, na delavnicah ter s samoizobraževanjem.

Zdravje je moj ideal. Verjamem, da lahko prevzamemo polno odgovornost za svoje ravnovesje – zdravje – če negujemo vse dele sebe – telo, miselne procese, skrbimo za čustveno stabilnost in vzpostavljamo duhovni mir. 

Anja Kurent_2022__m.jpg

Moje poklicno življenje:

 • zasebna psihoterapevtska praksa (od 2011),
 • soavtorica knjige za mlade NAJ (2019),
 • soustvarjalka Konference: Moč kreativnih pristopov (2023),
 • asistentka pri enoletnem osnovnem izobraževanje iz uporabe hipnoze v psihoterapiji in
  hipnopsihoterapije, org. pod okriljem SFU Ljubaljana, (2023/2024)
 • strokovna recenzija slikanice Strah me je (2021),
 • recenzija v 2. ponatisu knjige Čudo, mladostniški roman (2017),
 • sodelovanje v projektu Preventivni mozaik Posavja (2009-2014),
 • soustanoviteljica Društva za kakovost življenja Spiritual (2012-2019),
 • sodelovanje v projektu Zagovornik glas otroka, projekt Varuha človekovih pravic (2015-2016),
 • članki (poljudni in strokovni),
 • vodenje skupin specifičnih tematik: za ljudi s težavami v duševnem zdravju, Skupine za ženske, Skupina za žrtve naslja (2011-2014),
 • izvedba predavanj in interaktivnih delavnic (od 2011),
 • sodelovanje v različnih projektih na lokalnem in regijskem nivoju, skupaj z vladnimi in nevladnimi organizacijami ter zasebniki (Centri za socialno delo, Mladinski centri, Osnovne in Srednje šole, Zavodi, Društva, prostovoljske organizacije, podjetja...).
Anja

Stopite v stik