Otroci in mladostniki

Nazaj

OTROCI IN MLADOSTNIKI

  • izzivi po ločitvi / razvezi družine
  • družine (vzgojne težave, specifične težave v razvoju)
  • stiska (strah, samopoškodovanje, rezanje, melanholija, depresija, tesnoba…)
  • psihosomatika

Tudi otroci in mladostniki se ob različnim življenjskim situacijam, ki si jih interpretirajo ali doživljajo na svoj način in tako pridejo prvič v stik z občutki stiske, tesnobe in obremenjenosti. Takrat potrebujejo le sočutnega sopotnika. V mnogih primerih so to seveda starši, v najstništvu in mladostništvu je lahko most med starši in njimi prav tretja oseba.

Pomoč otrokom in mladostnikom je prilagojena njihovi razvojni stopnji; preko kreativnosti (igre vlog, delo s simboli in figurami, risanje…) vzpostavljam vez z otrokovim svetom in preko igre lahko v sproščenem vzdušju razrešujemo zaplete, korigiramo vedenje, odpiramo proctor za pristno izražavnje čustev in se učimo primernega čustvovanja in izbire odzivov. 

Cilj terapije je, da prepoznajo svoja čustva in se jih naučijo regulirati in izražati na prijazen način do njih samih in do družbe, da začutijo, da je njihovo mnenje spoštovano in tako zgradijo dober odnos do sebe. Skozi proces se oblikuje pozitivna samopodoba, okrepi se njihova samozavest in poglobi stik s seboj. Končni rezultat naj bi bili boljši odnosi s prijatelji ali družino, zmanjšanje tesnobe, izboljšanje učnega uspeha…

OTROCI IN MLADOSTNIKI

Stopite v stik