Strah me je

Avtorica in ilustratorka: Barbara Lekše, strokovna recenzija: Anja Kurent

Nazaj

Strah me je

Ključne besede: strah, pogum, regulacija strahu

Slikanica pogoste strahove uprizori na izviren način in ponudi različne rešitve, kako strahove preseči. Otroke in odrasle spodbuja naj se zavemo, da imamo lahko močan vpliv na svoje misli ter na kreacijo domišljijskih predstav. Male in velike otroke usmerja k iskanju rešitev, opomi nas na nujnost vzdrževanja stika z realnostjo – da nas negativni scenariji ne ohromijo – in nas spomni, kako pomemben je dotik, telesni stik za čutenje in poglabljanje občutka varnosti. 

Strah je človekov zaveznik, saj ima nalogo, da nas opomni, opozori na prežečo nevarnost. Je primarno čustvo, ki se sproži, ko prepoznamo možno ogroženost – ali fizično ali ko je ogroženo nekaj, kar nam je ljubo (oseba, vrednote …). Naloga strahu je spodbuditi naše telo, da se zaščiti s tako imenovano reakcijo »beg ali boj«. 

Naloga odraslih je, da otroke naučimo plodnega spoprijemanja z vso paleto čustev, ki jih doživljajo. Zato je pomembno, da prepoznamo izvor strahu in otroka opremimo s primernimi veščinami. Slikanica Strah me je nam je v podporo iskanja skupnih rešitev za boljšo regulacijo. 

 

Slikanico Strah me je lahko naročite na kurent.anja@gmail.com. Kot darilo prejmete še dodatek - zapis o različnih izvorih strahu in nekaj predlogov za pomiritev. 

Članki

Strah me je

Strah me je

Avtorica in ilustratorka: Barbara Lekše, strokovna recenzija: Anja Kurent

Ključne besede: strah, pogum, regulacija strahu

Knjiga Tožibaba

Knjiga Tožibaba

Lisa Aisato

Fotka: Laura Volčanjk

Ključne besede: socialna identiteta, družbene vloge in norme, pripadnost, avtentičnost  

Kako preko čuječnosti vzpostaviti stik s samim seboj?

Kako preko čuječnosti vzpostaviti stik s samim seboj?

članek

Vpliv prakse čuječnosti na možgane v različnih raziskavah (Kabat-Zinn, Segal, Williams & ostali, Goldin & Gross, Brewer, Stahl & Goldstein in drugi) je potrjen s pozitivnimi učinki tako na nevrobiološkem, pa tudi kognitivno vedenjskem in odnosnem nivoju.

Zaradi povečane kapacitete zavedanja sedanjega trenutka in doživljanja, nam tako nudi dobro izhodišče za izboljšanje socialnih odnosov. Dolgoročno čuječnost vpliva tudi na naše počutje, in sicer dvig nivoja občutka notranjega miru, zdravja in trajnejšega zadovoljstva.

Stopite v stik