NAJ (knjiga za najstnike)

Anja Kurent, Nina Jelen

Nazaj

NAJ (knjiga za najstnike)

Ključne besede: knjiga za nastnike, osnovnošolce, didaktično gradivo, interaktivna knjiga, samopodoba, samozavest, čustva, vztrajnost, spoštovanje, odnosi, samoraziskovanje, samozavedanje, prijateljstvo

V knjigi NAJ najdemo štiri glavne junake. Vsak od njih ponazarja enega od štirih karakterjev. Skozi knjigo govorijo o svojih prigodah, nazorih, izražajo svoja mnenja. Tako se vsak najstnik lahko "najde" v vsaj enem od njih - v Manci, Vidu, Tjaši ali Filipu.

Preko njihovih izkušenj je najstnikom približan svet mladih, izpostavljene so teme, o katerih morda kdaj ni lahko spregovoriti niti s starši niti s prijatelji, so pa pomemben del življenja mladih. 

Vsako poglavje vsebuje skrivnostne napotke, mladi pa so na interaktiven način vzpodbujeni, da se skozi naloge podajo na pot samospoznavanja in jih vabi k razmišljanju kdo so, kako lahko vplivajo na svoje življenje in jih vabi k prevzemanju lastne odgovornosti za svoje počutje, vedenje in odnose. 

Že NAJ naslovnica opozarja, da knjiga ni čisto vsakdanja. Vsebuje veliko barv, simpatičnih ilustracij izpod rok Jureta Engelsbergerja, nekaj stripov in še kaj. In kot pravi NAJ recenzentka Nataša Grošelj: "Knjiga sodi v sobo vsake najstnice in vsakega najstnika."

S svojo vsebino osnovnošolce nagovarja k (samo)spoštovanju, pozitivni naravnanosti, asertivnosti, prijaznosti do sebe in do drugih, izražanju čustev, sklepanju dobrih prijateljstev, jih vzpodbuja, da oblikujejo svoje mnenje in ga spoštljivo izražajo, jih uči o oblikovanju dobre samopodobe, kako biti samozavesten in se zavedati svojih notranjih moči in potencialov. Glavno sporočilo knjige NAJ je, da je čisto vsak posameznik NAJ, saj je unikaten in poseben. 

 

Namenjena je NAJstnikom, ki iščejo svojo identiteto na začetku najstništva, z veseljem pa bodo po njej segli tudi starši, stari starši, mladinski delavci, psihologi, terapevti in pedagogi

Članki

Strah me je

Strah me je

Avtorica in ilustratorka: Barbara Lekše, strokovna recenzija: Anja Kurent

Ključne besede: strah, pogum, regulacija strahu

Knjiga Tožibaba

Knjiga Tožibaba

Lisa Aisato

Fotka: Laura Volčanjk

Ključne besede: socialna identiteta, družbene vloge in norme, pripadnost, avtentičnost  

Kako preko čuječnosti vzpostaviti stik s samim seboj?

Kako preko čuječnosti vzpostaviti stik s samim seboj?

članek

Vpliv prakse čuječnosti na možgane v različnih raziskavah (Kabat-Zinn, Segal, Williams & ostali, Goldin & Gross, Brewer, Stahl & Goldstein in drugi) je potrjen s pozitivnimi učinki tako na nevrobiološkem, pa tudi kognitivno vedenjskem in odnosnem nivoju.

Zaradi povečane kapacitete zavedanja sedanjega trenutka in doživljanja, nam tako nudi dobro izhodišče za izboljšanje socialnih odnosov. Dolgoročno čuječnost vpliva tudi na naše počutje, in sicer dvig nivoja občutka notranjega miru, zdravja in trajnejšega zadovoljstva.

Stopite v stik